Essential Information

If you're new to the UK, here is some essential information that could help you.

School places
If your children are coming to the UK, they will need to start school.
To apply for a school place, you need to contact the county council.
The county council will then help you find a school place suitable for
your child. For more information, call admissions on .

Miejsce w szkole   Polish
Jeśli twoje dziecko będzie mieszkać w Anglii musi podjąć edukację.
Wniosek o miejsce w szkolę trzeba złożyć w County Council. County
Council pomoze ci wybrac odpowiednie miejsce dla twojego dziecka. Po
wiecej informacji zadzwon pod nr. .

Vietas Skolā     Latvian
Ierodoties Lielbritānijā, jūsu bērniem būs jāapmeklē skolā. Lai pieteiktu mācību vietu skolā, Jums nepieciešams sazināties ar Novada Padomi (County Council). Novada Padome jums palīdzēs atrast skolā vietu, kas piemērota Jūsu bērnam. Lai uzzinātu vairāk, zvaniet uz uzņemšu Padomes .

Vieta mokykloje  Lithuanian
Jei Jūsų vaikai atvyksta gyventi į Angliją, jie privalės lankyti mokyklą. Dėl vietos mokykloje Jums reikia kreiptis į Rajono Savivaldybę (County Council), kuri padės surasti vaikui mokyklą ir vietą joje. Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu: .


Getting married
If you are over 18, not currently in a marriage, and not related, you
can legally marry in the UK.  You can choose to get married in a
registry office, a church, or a licensed venue such as a hotel.  For
more information, contact Spalding Registry office, .

Wesele     Polish
Jesli masz 18 lat mozesz wząść ślub w Anglii. Wybieracie miejsce ślubu w
Angielskim odpowiedniku Polskiego Urzędu Stanu Cywilnego mozna brac slub
w Urzędzie Kościele lub np.Hotelu. Urząd Stanu Cywilnego nr. 01522
782244.

Noslēdzot laulības.  Latvian
Ja Jums ir 18 gadu (vai vairāk) , neesat pašlaik laulībā, un neesat legāli radinieki ar izvēlēto partneri, jums ir atļauts likumīgi noslēgt laulības Anglijā. To jūs varat izdarīt pec jusu izvēles:  reģistrācijas ofisā, baznīcā vai licencēti apstprinātā iestādē, piemēram, viesnīcā. Plašāku informāciju meklēt: Spaldingas Reģistrācijas Birojā


Norite ištekėti/vesti   Lithuanian
Jūs galite legaliai istekėti/vesti Anglijoje jei Jums 18 arba daugiau, nevedęs/netekėjusi ir neesate susietas jokiais ryšiais. Jūs turite teisę pasirinkti kur įregistruoti santuoką ar Santuokos Registracijos Centre (Spalding Registry Office), ar bažnyčioje ar licenzijuotoje vietoje tokioje kaip viešbutis. Išsamesnės informacijos galite teirautis paskambinę į Spaldingo Santuokų Registracijos Centrą (Spalding Registry Office) telefonu: .

Minimum Wage
If you are getting paid less than the minimum wage, and want help and
advice, call the Pay and Work Rights helpline on .

Minimalna płaca     Polish
Jesli sadzisz ze otrzymuje mniej wynagrodzenia niz stakwa minimalna
zadzwon po pomoc na infolinie dot. Placy minimalnej nr. .

Minimālā alga. Latvian
Ja jūsu darba devējs jums maksā mazāk par minimālo algu un vēlaties saņemt palīdzibu un padomu, zvaniet uz Atalgojumu un Darba Tiesību Palīdzības dienestu  .

Minimalus darbo užmokestis  Lithuanian
Jei  darbdavys Jums moka mažiau nei minimalų darbo užmokestį ir svarstote galimybę ieškoti pagalbos, skambinkite į Pay and Work Right pagalbos liniją telefonu:

Working tax credit
Working Tax Credit is for people who are employed who
usually work 16 hours or more a week, are paid for that work,
and expect to work for at least 4 weeks  And are also
aged 16 or over and responsible for at least one child, or
aged 16 or over and registered disabled, or
aged 25 or over and usually work at least 30 hours a week
Call the tax credits helpline on for more details.

Working Tax Credit   Polish
Working Tax Credit przysługuje:
Pracującym 16 lub wiecej godzin w tygodniu
Ludziom ktorym placa za prace I ktorzy chcą pracowac najmniej 4 tygodnie
Oraz osoba od 16 roku zycia z przynajmniej 1 dzieckiem lub
niepelnosprawnym
Osobom od 25 roku zycia pracujacych co najmniej 30 godzin w tygodniu
Po wiecej informacji zadzwon .

Working Tax Credit  (Strdājošo Nodokļa Credīts)  Latvian
Strdājošo Nodokļa Credīts pienākas:
cilvēkiem, kuri ir nodarbināti, kas parasti strādā 16 vai vairāk stundas nedēļā.
kam maksā par šo darbu.
kas plāno strādāt vismaz 4 nedēļas.
kas ir persona vecumā no 16 vai vairāk un kas ir atbildīga par vismaz vienu bērnu.
vai persona, kas vecāka par 16 gadiem un reģistrēta kā invalīds.
vai vecuma grupā no 25 gadi un vairāk, un parasti strādā vismaz 30 stundas nedēļā
Zvaniet uz nodokļa atlaides palīdzības dienestu , lai uzzinātu vairāk.

Working Tax Creditas  Lithuanian
Working Tax Creditas yar mokamas asmenims, kurie dirba 16 arba daugiau valandų per savaitę; gauna atlygį už padarytą darbą; tikėtina, kad dirbs dar mažiausiai 4 savaites.
Working Tax Creditas taip pat yra mokamas asmenims, kurie:

Dėl išsamesnės informacijos skambinkite į Tax Credit pagalbos liniją telefonu:

Buying a house
To buy a house, you will need to arrange a mortgage with your bank.  You
will also need a solicitor to help you with the legal documents. For
more information, speak to the estate agent who is selling the house you
want to buy.

Polish
Jesli zamierzasz kupic dom musisz ustalic wysokosc kredytu z bankiem.
Rowniez potrzebujesz prawnika ktory pomoze ci z dokumentami. Po wiecej
informacji porozmawiaj z agentem sprzedarzy ktory srzedaje dom.

Iegādājoties nekustamo īpašumu - Pērkot māju Latvian
Iegādājoties nekustamo īpašumu - māju, jums būs janosledz hipotēkas kredīits ar savu banku.Jums būs vajadzīgs advokāts kas palīdzēs aizpildīt juridiskos dokumentus. Vairāk informācijas prasiet savam nekustamā īpašuma aģentam, kas pārdod māju, kuru vēlaties pirkt.

Norite pirkti gyvenamąjį būstą  Lithuanian
Jei galvojate įsigyti gyvenamąjį būstą Jums reikės gauti paskolą bustui iš banko. Jums taip pat prireiks advokato pagalbos sutvarkyti teisinius dokumentus.  Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Nekilnojamo Turto Agentūrą, kuri parduoda Jums norimą įsigyti būstą.


Interpreters in court
If you have a court case, and you need an interpreter, you have several
choices. You could use a friend or family member to interpret for you,
pay for an interpreter, or in certain cases, the court will provide an
interpreter. For more details, check with the court.

Polish
Mam sprawę w sądzie nie mówię po angielsku gdzie uzyskać tłumacza?
Jeśli masz sprawę w sądzie i potrzebujesz tłumacza masz kilka opcji do
wyboru. Możesz poprosić znajomego aby ci tłumaczył, zapłacić za tłumacza
lub w innych przypadkach dostaniesz go od sądu.

Tulks tiesā   Latvian 
Ja jums ir tiesas prāva un jums ir nepieciešams tulks, jums ir vairākas
izvēles. Jūs varat izmantot draugu vai ģimenes locekli tulkot jums vai
maksāt par tulka pakalpojumiu, vai arī atsevišķos gadījumos, tiesa Jums sniegs
tulku. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar tiesu.

Vertėjo pagalba teisme  Lithuanian
Jei Jums iškelta baudžiamoji byla ir reikia vertėjo pagalbos Jūs galite rinktis ar prašyti šeimos nario ar draugo pagalbos, mokėti vertėjui arba išimtinais atvejais teismas gali surasti vertėją. Detalesnės informacijos klausti teisme.

Paid holidays and working hours
From April 2009 the law says that, for most workers, if you work five days a week you are entitled to AT LEAST 28 days paid holiday every leave year (for part-time workers this is adjusted accordingly).
Where a working period lasts for more than six hours an adult worker (aged 18 or over) is entitled to an uninterrupted break of at least 20 minutes, and a rest period of 11 consecutive hours in each 24-hour period.  You are also entitled to a written statement of your main terms and conditions within two months of starting work. Most workers are also entitled to be paid the national minimum wage which is, currently, £5.80 for workers aged 22 or over , £4.83 for workers aged 18 to 21 and £3.57 for workers aged 16 and 17 (from 1.10.09).


Urlop       Polish
Wedlug prawa przysluguje wam co najmniej 20 dni urlopu platnego na rok.
Musisz miec 20 minut przerwy na kazde 6 godzin pracy I 11 godzin pomiedzy koncem i
powrotem do pracy. Musisz miec takze podpisany kontrakt z pracodawca.
Musisz takze otrzymayac minimum place minimalna ktora wynosi dla
pracownika powyrzej 22 lat £5.73 na godzinę oraz £4.83 dla pracownikow pomiedzy 18 a 21 rokiem zycia oraz £3.57 pomiedzy 16 a 17 rokiem zycia prawo to obowiazuje od (1.10.09).

Apmaksāts atvaļinājums un darba laiks.  Latvian
Kopš 2009 Gada Aprīļa likums nosaka, ka gandrīz viusos gadījumos, ja jūs strādājat piecas dienas nedēļā (vai uz pusslodzi - proporcionaali attieciigajam likumam) tad jums ir tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu: vismaz 28 dienām gadā. Ja darba periods ilgst vairāk nekā sešas stundas, pieaugušajam(18 gadi un vecākiem) ir tiesības uz nepārtrauktu pusdienas pārtraukumu, vismaz 20 minūtes. Atpūtas laiks no vienas darba slodzes līdz nākamai jābūt 11 stundām ik dienas - 24 stundu laikposmā. Jums ir arī tiesības uz rakstveida darba līgumu, kur tiek norādīti galvenie noteikumi un nosacījumi kas saistās ar jūsu darbu. Šis līgums ir jāsaņem divu mēnešu laikā pēc darba uzsākšanas. Lielākajai daļai strādnieku ir arī tiesības, uz valsts noteikto minimālo algu, kas ir pašreiz £ 5,80 strādājošajiem vecumā no 22 vai vairāk, £ 4,83 par darba ņēmējiem vecumā no 18 līdz 21 un £ 3,57 strādājošajiem vecumā no 16 līdz 17 (no 1.10.09).


Mokamos atostogos ir darbo valandos  Lithuanian
Nuo šių metų balandžio įstatymas sako, kad dauguma darbuotojų dirbančių penkias dienas per savaitę turi teisę turėti mažiausiai 28 apmokamas atostogų dienas kiekvienais metais (dirbantiems ne pilnu etatu atostogos skaičiuojamos atitinkamai). Po daugiau nei šešių valandų darbo kiekvienas suaugęs darbuotojas  (18 arba daugiau metų) turi teisę turėti  20 minučių pietų pertrauką ir 11 valandų poilsio paros bėgyje. Taip pat Jūs turite teisę turėti raštišką darbo sutartį, kuri turėtų būti Jums įteikta per du mėnesius nuo pirmosios darbo dienos. Dauguma darbuotojų,turi teisę gauti minimalų darbo užmokesį. Jei Jums 22 ar daugiau Jums turi būti mokama 5.80 per valandą, jei Jūs esate amžiaus grupėse tarp 18 ir 21 valandinis užmokestis turėtų būti 4.83, tarp 16 ir 17 – 3.57. Įstatymas įsigaliojo šių metų Spalio 1 dieną.

Council Housing
People from abroad may be eligible for council housing, provided they are not subject to immigration control.  Therefore, EEA nationals who are working or self-employed are eligible to apply for council housing, but there are conditions which apply to all applicants, including British nationals.  People from abroad can also rent accommodation privately, and there are very many
listings in the local newspapers, and you can visit local letting agencies. When you rent a house privately, you will need to pay a deposit and usually a month’s rent in advance, and
sign a tenancy agreement.

Mieszkanie socjalne jak uzyskać?   Polish
Ludzie bez brytyjskiego obywatelstwa nie powinni uzyskać domu socjalnego ale moga je uzyskac jesli sa z kraju uni.
ale są inne rozwiązania. Dom można wynająć ogłoszenia znajdziemy np. w
gazecie. Przed wynajeciem domu trzeba wpłacić depozyt i podpisać umowę. Ludzie z obywatelstwem kraju uni europejskiej ktorzy mja swoj biznes moga starac sie o dom z councilu lecz musza spelniac warunki ktore sa takrze potrzebne brytyjskim obywatelom.

Padomes dzīvokļu fonds  Latvian
Cilvēki no ārvalstīm, kas nav pakļauti imigrācijas kontrolei, var pretendēt uz domes dzīvoki, Tādēļ EEA valsts piederīgajiem, kas strādā vai pašnodarbinātās personas ir tiesīgi pieteikties domes dzīvokļu rindā, taču pastāv apstākļi, kas attiecas uz visiem pieteikumu iesniedzējiem, to starp britu pilsoņiem. Cilvēki no ārzemēm, var arī iznomāt mājokli privāti, par to ir ļoti daudz publicēti sludinājumi vietējos laikrakstos vai arī jūs varat apmeklēt vietējās izīrēšanas aģentūras. Ja jūs nomāsiet māju privāti, jums būs jāmaksā depozīts un parasti ir mēneša īres maksa uz priekšu par tekošo mēnesi, kā arī vajadzēs noslēgt un parakstīt par īres līgumu.


Socialinis būstas  Lithuanian
Jūs būdamas užsieniečiu turite teisę gauti socialinį būstą, tačiau turėtumėte pateikti dokumentus įrodančius, kad neesate imigracijos kontrolėje. Bendrai kalbant, EEA tautiečiai, kurie dirba arba yra įkūrę savo verslą turi teisę prašyti socialinio būsto, bet turi atitikti tam tikrus reikalavimus, kurie yra visiems vienodi. Jūs taip pat galite nuomotis gyvenamąjį būstą. Skelbimus galite rasti vietiniuose laikraščiuose arba turėtumėte apsilankyti vietinėse nekilnojamojo turto nuomos agentūrose. Jei nuomosite namą privačiai Jums reikės sumokėti užstatą, nuomos mokestį  už vieną mėnesį į priekį ir pasirašyti nuomos sutartį.


Bank Accounts
You will find that many employers will need you to have a UK bank
account, as well as for receiving any benefits. To choose a bank
account, you need to look at where branches of the bank are, and any
other services the banks offer. You can find many banks in Spalding and
Holbeach town centres. When opening an account, you will need to take
some photo ID, like a passport, and some proof of your permanent address.

Konto bankowe   Polish
Wielu pracodawców chce abyśmy przed przystąpieniem do pracy otworzyli
konto bankowe można to zrobi w każdym banku potrzebny jest tylko jakiś
dokument tożsamości oraz potwierdzenie adresu.

Bankas konts  Latvian
Kā jau Jūs noskaidrosiet, ka daudziem darba devējiem būs nepieciešams, lai jums būtu Apvienotās Karalistes bankas konts , kā arī, lai saņemt pensiju vai citus pabalstus. Lai izvēlētos bankas kontu, jums ir jāiepazīstas, kur atrodas bankas filiāles un ar visiem pakalpojumiem, ko bankas piedāvā. Jūs varat atrast daudzas bankas Spaldingā un Holbeach pilsētas centros. Atverot bankas kontu, Jums būs nepieciešams uzrādīt dažus ID kur redzama jūsu fotogrāfija, piemēram pasi, un daži pierādījumi par Jūsu pastāvīgo adresi.

Banko sąskaita  Lithuanian
Dauguma darbdavių reikalaują, kad darbuotojai tūrėtų anglišką banko sąskaitą. Ji taip pat reikalinga pašalpoms gauti.  Atsidarant sąsakaitą reikėtų atkreipti dėmesį kur yra įsikųrę bankai, jų filialai, kokias paslaugas teikia. Taip pat Jūs turėsite pateikti asmens dokumentą su nuotrauka, bei bet kokį kitą dokumentą patvirtinantį Jūsų nuolatinę gyvenamąją vietą.

IIlegal Eviction or Harassment
Illegal eviction is when your landlord or any other person forces you,
or attempts to force you, to leave your accommodation without following
the correct legal procedures or serving you with the proper notice. An
example of this is changing the locks, or forcibly throwing you out.
This is a criminal offence, and the landlord could be arrested. Call the
police or report it to South Holland District Council if you have been forcibly evicted.

Landlord co zrobić?    Polish
Jeżeli po zgloszeniu przez was problemu landlord chce wasz wyzucic z
domu np. zmienia zamki lub was nachodzi to według prawa może być
aresztowany a więc jeśli zdarza się cos takiego nie bojmy się zadzwonic
na Policje numer tl to 112 oraz 999 oraz zglosmy to do South Holland District Council.

Nelegāla izlikšana no mājokļa.  Latvian
Nelegālā izlikšana ir tad, ja jūsu mājokļa īpašnieks vai jebkura cita persona, pielietojot spēku vai agresiju mēģina piespiest jūs atstāt savu apmešanās vietu, neievērojot pareizas juridiskās procedūras, vai bez iepriekšeja bridinajuma liek jums izvāgties no mājokļa.Kā piemērs:  nomaina mājas atslēgas, vai piespiedu kārtā forsē Jūs izvākties. Tā ir noziedzīga rīcība, un saimnieks var tikt arestēts. Zvaniet uz  policiju uz 112 vai 999 vai ziņojiet vietējam South Holland Distict Councilam ja Jums liek piespiedu kārtā atstājt mājokli.

Nelegalus iškeldinimas  Lithuanian
Nelegalus iškeldinimas tai būsto savininko arba kito asmens bandymas Jus iškeldinti nesekant teisėtų procedūrų arba nesuteikiant Jums išankstinio perspėjimo. Toks iškeldinimas yra kriminalis nusikaltimas už kurį būsto savininkas gali būti sulaikytas. Skambinkite policijai arba praneškite South Holland District Council jei Jūs buvote jėga iškeldinti.

Swimming in the river
There are lots of rivers and drains around Spalding, but it is really
dangerous to swim in them. It is impossible to tell how deep the rivers
are, and there is often lots of rubbish and shopping trolleys that could
kill you if you landed in them, or on solid rock. Swimming in rivers is
best avoided, as there are plenty of swimming pools in the area,
including those in Spalding, Bourne and Market Deeping.

Pływanie w rzece  Polish
Piękna i gorąca pogoda podsyca naszą ochotę do popływania zwłaszcza w
rzekach których w naszym regionie nie brakuje ale pamiętajmy że pływanie
w rzece a tym bardziej skoki do wody niesprawdzonej wiąże się z
niebezpieczeństwem. Nie wiemy czy woda jest głęboka lub czy na dnie nie
spoczywają jakieś niebezpieczne przedmioty jak wózki sklepowe rowery lub kamienie
co może skończyć się śmiercią nie warto ryzykować a więc lepiej z
korzystajmy  z basenu których w naszym regionie nie brakuje.


Peldēšanās upē   Latvian
Ap Spaldingu ir daudz upju un notekkanālu, taču tur tiešām ir bīstami peldēties. Nav iespējams pateikt, cik dziļas šis upes ir, bet tur ir bieži vien daudz dažadu bīstamu atkritumu kā piemēram iepirkšanās ratiņi, kas varētu pat izrādīties par jūsu nāves cēloni, ja izduraties uz tiem, jeb ievainojat sevi uz akmens vai klints. Izvairieties lūdzu peldēties upēs, jo ir daudz baseinu šaja apgabalā, ieskaitot Spaldingu, Bourni un Market Deeping.


Plaukiojimas upėje  Lithuanian
Spaldinge ir aplinkinėse vietose yra daug upių ir kanalų, tačiau juose maudytis yra pavojinga.  Sudėtinga būtų pasakyti kokio gylio yra upės, tačiau jose yra daugybė šiukšlių, pirkinių vežimėlių, kurie gali Jus mirtinai sužeisti ant jų užšokus. Venkite maudymosi upėse, tačiau baseinų durys Jums plačiai atvertos tiek Spaldinge, tiek aplinkiniuose miesteliuose  tokiose kaip Bourne, Market Deeping.

Keeping Houses Safe
In the summer when it starts to get warm, people leave windows and doors
open as ventilation. It is very important though, that you keep your
house secure in summer, as criminals are on the lookout for easy entry
to your house. Always make sure windows are closed when you go out, and
that if you go upstairs or downstairs, you keep doors locked when not in
use.

Bezpieczny dom   Polish
Zwłaszcza latem gdy słońce zmusza nas do otarcia drzwi i okien istnieje
niebezpieczeństwo włamania i kradzieży a więc pamiętajmy aby
zabezpieczyć dom gdy nas nie ma nieużywane drzwi zamknąć aby potencjalny
włamywacz się zniechęcił. Pamiętajmy o naszym bezpieczeństwie.

Drošība Mājās  Latvian
Vasaras periodā, kad laika apstākļi sāk uzlaboties, cilvēki bieži atstāj logus un durvis vaļā, ventilācijas nolūkos. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai jūs saglabājatu savu drošību un drošību mājas pret noziedzniekiem, jo tiem ir viegla pieeja Jūsu mājai šaja vasaras periodā. Vienmēr pārliecinieties, ka logi ir aizvērti, kad iziet no mājas vai ja jūs dodaties augšā (2.stāvā) vai lejā, turiet durvis aizslēgtas, kad tās nelietojat.

Būsto saugumas  Lithuanian
Atšilus orui žmonės palieka langus ir duris atidarytus, kad namai išsivėdintų. Labai svarbu, kad Jūs laikytumėte savo namus saugiai užrakintus, nes nusikaltėliai tik ir ieško būdų kaip lengvai prasmukti į Jūsų namus. Prieš išeidami iš namų visuomet patikrinkite, kad langai tinkamai uždaryti, durys užrakintos. Patartina užsirakinti duris net jei ir būnate namie.


 What do South Holland District Council do?
The District Council manages services like rubbish collection, Council
tax, bus passes, housing, help with rent and council tax and facilities like swimming pools and parks. Their offices are in Priory Road, Spalding, and you can call them on
. They have a website, www.sholland.gov.uk

The County Council manages things like roads, schools, libra ries, and
social care. They are based in Lincoln, their website is
www.lincolnshire.gov.uk and you can ring them on 22.

Czym zajmuję się South Holland District Council?  Polish
Urząd okręgowy odpowiada za sprawy jak wywóz śmieci, Council TAX,
szkolne bilety autobusowe, przydziałem domów socjalnych oraz trzyma
pieczę nad dobytkami jak baseny i parki pomaga rownierz wynajac dom . Biuro Councilu znajduje się na
Priory Road w Spaldingu kontakt tel Strona internetowa
www.sholland.gov.uk

Urząd Wojewódzki County Council sprawuje pieczę nad drogami, szkołami,
bibliotekami oraz służbą publiczną. Urząd znajduję się w Lincoln numer tel 01522 55
22 22. Strona internetowa www.lincolnshire.gov.uk

South Holland District Council un ko dara ši padome ?   Latvian
District Councils pāvalda pakalpojumus, piemeram: atkritumu savakšanu,  Nodokļus (Council TAX), satiksmes transportu mēnešbiļetes, sociālos majokļus, sniedz dažadus atvieglojumus, piemeram uz peldbaseiniem un parkiem.
Birojs atrodas Priory Road, Spalding, sazvanit biroju uz  . Inteneta majas lapa  www.sholland.gov.uk

County Council pārvalda pakalpojumus kā piemeram, celus, skolas, bibliotēkas un
socialo aprupi. Tas atrodas Lincolnā, interneta majas lapa ir
www.lincolnshire.gov.uk   un varat sazvanīt tos uz .


Ką South Holland District Council daro?  Lithuanian
District Council yra atsakingas už šiukšlių išvežimą, Council Tax, miesto autobusus, gyventojų aprūpinimą būstais, parką, baseiną  ir pan. District Council biuras yra įsikūręs Spaldinge, Priory gatvėje. Telefonas: . Elektroninė svetainė:  www.sholland.gov.uk

How do I sign up for a doctor?
To sign up with a doctor, you need to find a surgery that is close to
where you live. Contact them and find out if they will take new
patients. They will then give you a form to fill in.
There are a few surgeries in Spalding: Munro Medical Centre, West Elloe
Avenue. Their telephone number is . There are also
surgeries on Pennygate, telephone , and on Church Street,
telephone 722 189.

Jak zapisać się do przychodni?   Polish
Aby zapisać się do przychodni musimy udać się do ośrodka najbliżej
naszego miejsca zamieszkania. Musimy dowiedzieć się czy są wolne miejsca
jeśli tak to musimy wypełnić krótką aplikacje i mamy doktora. W
Spaldingu jest kilka ośrodków takich jak Munro Centre na West Elloe Avenue numer tel Oraz na Pennygate tel I Church Street tel .

Kā registrēties pie ģimenes ārsta ( GP )? Latvian
Lai pierakstītos pie ģimenes ārsta (GP), jums nepieciešams noskaidrot, kuri ir tuvākie Medicīnas Centri jūsu dzīves vietai. Tad sazinaties ar med centru un noskaidrojiet vai šis centrs pieņems jaunu pacientu. Pēc tam jums tiks iedota veidlapa, kas jāaizpilda, lai reģistrētu sevi pie ģimenes ārsta. Spaldingā ir vairāki Med Centri: Munro Medical Centre, West Elloe Avenue,telefona numurs ir 0.844 815 1.571. Ir arī Pennygate Med Centrs, talrunis , un uz Church Street, talrunis .

Kaip užsiregistruoti pas gydytoją?  Lithuanian
Norint užsiregistruoti pas gydytoją Jums reikia susirasti polikliniką kuri yra arčiausiai Jūsų namų, susisiekti su ja ir išsiaiškinti ar registruoja naujus pacientus. Jei taip, tada Jums bus duota forma užpildyti. Spaldingo mieste yra keletas poliklinikų: Munro Medical Centras West Elloe gatvėje (), kitos dvi įsikūrusios Pennygate () ir Church gatvėse ().

What are my employment rights?
Your employment rights depend on what type of employee you are.  You get
different rights if you are part time, full time, or work for an
agency.  You can find more details at www.worksmart.org.uk/rights

Jakie są prawa pracownika?  Polish
Nasze prawa są różne w zależność od typu zatrudnienia np. pracownik
tymczasowy stały lub pracownik agencyjny więcej o prawach można
dowiedzieć się na stronie


Kādas ir darba tiesības?  Latvian
Jūsu nodarbinātības tiesības ir atkarīgas no tā kādu darba kontraktu Jūs esat noslēguši. Jūsu tiesības atšķiras no tā, vai jums ir pusslodze, vai pilna slodze, vai darbs aģentūrā. Jūs varat atrast sikaku informaciju par to http://www.worksmart.org.uk /rights

Kokios yra tarnautojų teisės?  Lithuanian
Jūsų kaip tarnautojo teisės priklauso nuo to kokio tipo tarnautojas esate. Jūs turėtumėte skirtingas teises jei Jūs dirbtumėte įdarbinimo agentūrai arba pilnu ar nepilnu etatu. Detalesnę informaciją galite rasti internetinėje svetainėje  www.worksmart.org.uk/rights.


Jobcentre
Spalding has a Jobcentre Plus, on Westlode Street, opposite Homebase.
They can help you with job hunting, benefits and support. You can call
them on .

Job Centre (Urząd Pracy)   Polish
W Spaldingu znajduje się na Westlode Street naprzeciwko sklepu Homebase.
Otrzymasz tam pomoc w znalezieniu pracy oraz pomoc w otrzymaniu różnych
dofinansowań. Tel .

Jobcentre   Latvian
Spaldingā ir Jobcentre Plus uz Westlode Street pretējā ielas pusē veikalam Homebase. Šis centrs jums var palīdzēt darba meklēšanā, ar pabalstiem un citu atbalstu. Zvanīt uz  .

Jobcentre  Lithuanian
Jobcentre Plus yra įsikūręs Westlode gatvėje, Spaldinge.  Šis centras gali Jums padėti susirasti darbą, mokėti paramą ir pašalpas. Kreiptis telefonu:

Child Benefit
You can get help with tax credits and benefits from Jobcentre Plus, and
the Tax Advice office in Holland Road, Spalding.

Child Benefit   Polish
Pomoc z róznymi taksami oraz dodatkami otrzymasz w Jobcentre Plus oraz w
biurze podatkowym (Tax Advice) na Holland Road, Spalding.

Child Benefit (Bērnu Pabalsts)   Latvian
Palīdzību ar nodokļu atlaidēm un pabalstiem jūs varat lūgt Jobcentre Plus un Nodoklu Konsultacijas Birojā: Holland Road, Spalding.

Child Benefit  Lithuanian
Jobcentre Plus gali padėti sutvarkyti dokumentus pašalpoms ir Tax Creditui gauti. Pagalbos galite kreiptis ir į Tax Advice biurą, kuris yra įsikūręs Holland gatvėje, Spaldinge.


Angling
You’ll find lots of great places to go fishing in south
Lincolnshire, but you need to make sure you have the right paperwork
first!
Every freshwater fisherman aged 12 or over needs to have a valid rod
licence. These are available from Post Offices, or online from the
Environment Agency.
Fishing without a licence could give you a fine of £2,500, so it is
important to have one. They are not expensive, you can get one for £26 a year, or £3.50 a day. 
A permit means that you can fish on a certain stretch of water. These
permits are usually issued by fishing clubs, and you can buy them from
local fishing shops.

Wędkarstwo  Polish
Na terenie Lincolshire zdajdziecie wiele świetnych miejsc do wędkowania
ale zanim zarzucimy wedke musimy najpierw zajac sie papierkową robotą.
Kazdy wedkarz od 12 roku zycia w zwyrz musi posiadac wazna karte
wedkarską. Mozna nabyc ja na poczcie lub przez internet na stronie
Agencji Środowiska.

Połów bez licencji moze kosztowac cie kare £2.500, Licencja nie
kosztuje duzo £26 na rok lub £3.50 za dzien.
Licencja upowaznia cie do wedkowania na rzekach glownych do innych rzek
potrzebna jest licencja lokalnego klubu wedkarskiego ktora mozna nabyc w
sklepie wedkarskim.

Makšķerēšana .  Latvian
Jūs atradīsiet daudz lielisku makšķerēšanas vietu Lincolnshiras dienvidos, bet pirmām kārtām jums ir nepieciešama makšķerēšanas atļauja, lai jums būtu tiesibas doties makšķerēt! Katram (saldūdens) makšķerniekam vecumā no 12 vai vairāk ir nepieciešama derīga makšķerēšanas atļauja. Tās var iegādāties pasta nodaļās, vai internetā reģistrŗties uz Environment Agency. Ja zvejosiet bez atļaujas, jums var piespriest naudas sodu no £2,500, tapēc ir svarīgi, lai būtu ši licence. Šis atļaujas nav dārgas, jūs varat iegādāties to uz visu gadu par £26, vai arī vienai dienai derīgu £3.50 dienā. Atķauja nozīmē, ka Jūs var zvejot noteiktajā ūdens teritorijā. Šis atļaujas parasti tiek izsniegtas zvejas klubos, vai varat iegādāties tās vietejos zvejas veikalos.

Žvejyba  Lithuanian
Pietų Lincolnshire yra daug gerų vietų tinkamų žvejoti, tačiau prieš pradedant žvejoti Jums reikia susitvarkyti reikiamus dokumentus.
Kievienas žvejys sulaukęs 12 ir daugiau metų privalo turėti galiojančią meškerės licenziją (Rod Licence). Šias licenzijas galima įsigyti Pašto skyriuose arba internetinėje Environment Agency svetainėje.
Žvejams, pagautiems žvejojant be licenzijos, yra duodama 2,500 bauda. Licenzijos nėra brangios. Licenzija metams  kainuoja 26 arba 3.50 vienai dienai.
Leidimas reiškia, kad Jūs galite žvejoti tam tikrą laiką tam tikrose vandens telkiniuose. Šiuos leidimus dažniausiai išduoda žvejų klubų arba galima įsigyti vietinėse žvejams skirtose parduotuvėse.  

Connexions
Connexions is a free service that offers support and advice to young
people aged 13-19. They have a drop-in office in Spalding, in Station
Street, near Domino Pizzas. You can also visit their website at


Connexions  Polish
Connexions to darmowa organizacja ktora pomaga uczniom od 13 do 19 roku
zycia. Ih biuro zajmuje sie na Station Street obok pizzeri Domino. Mozna tez
odwiedzic I strone internetowa

Connexions  Latvian
Connexions ir bezmaksas pakalpojums, kas sniedz atbalstu un konsultācijas jauniešiem vecumā no 13-19. Griezieties birojā Spaldingā uz Station Street, netālu no Domino Picērijas. Adrese internetā c4yp.co.uk

Connexions  Lithuanian
Connexions suteikia nemokamą pagalbą ir paramą paaugliams nuo 13 iki 19 metų. Connexions biuras yra įsikūręs Station gatvėje, Spaldinge šalia Domino Picerijos.  Internetinės sveitainės adresas:

Lost my job...
If you have lost your job, then a visit to JobCentre Plus will help
you.  They will be able to help you look for a new job, and tell you if
you qualify to any benefits such as job-seekers allowance. The JobCentre
is on Westlode Street, next to Loaded Nightclub. You can call them on
.

Utrata Pracy  Polish
Jesli straciles prace odwiedz Jobcentr Plus. Tam pomoga ci poszukac
nowej pracy I powiedza ci jakie dodatki ci przysluguja np. Job seekers
allowance. JobCentre znajdziece na Westlode Street obok klubu Loaded.
Tel. .

Ja esat zaudējis darbu ...   Latvian
Ja esat zaudējis darbu, tad apmeklējot Jobcentre Plus jums tiks sniegta attiecīgā palīdzība. Jums palīdzēs jauna darba meklēšanā, un dos jums informāciju, vai jūs kvalificējaties uz kādu no pabalstiem, kā piemēram Bezdrabnieka Pabalstam. Jobcentre atrodas uz Westlode Street, blakus Loaded Naktsklubam. Zvanit uz
01775 65300.

Praradau darbą...   Lithuanian
Jei Jūs praradote darbą turėtumėte apsilankyti ir prašyti pagalbos Jobcente Plus. Šis biuras gali padėti Jums ieškoti naujo darbo ir informuoti Jus jei Jūs turite teisę gauti pašalpą(-as) tokią(-as) kaip Job-Seekers Allowance. Jobcente Plus yra įsikūręs Westlode gatvėje, Spaldinge šalia naktinio klubo Loaded.  Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis telefonu:

Staying at home
You are entitled to take reasonable time off work to deal with unexpected problems or emergencies involving close family members, or other people who depend on you. This time off will not be paid, unless your contract of employment says it will, but you do not have to make it up later on.  If you have followed the correct procedures but your employer dismisses you, you may have the right to take action through an employment appeal tribunal, and you will need to get advice about this.

Pozostanie w domu  Polish
Jesli ktorys z czlonkow twojej rodziny zachorowal I musisz zostac w domu
wtedy z kontaktuj sie ze swoim pracodawca bedziesz musiala wzasc urlop
lub sick pay czyli chorobowe. Pracodawca nie ma prawa sie nie zgodzic.  Za ten czas nie bedzie wyplacane wynagrodzenie chyba ze pracodawca powie inaczej. Jesli twoj pracodawca sie nie zgodzi masz prawo zgosic to do sadu pracy.


Uzturēšanās mājās (neparedzētas brīvdienas darbā)  Latvian
Jums ir tiesības ņemt brīvdienas, lai risinātu neparedzētas problēmas, vai ārkārtas situācijās, kas saistītas ar jūsu ģimenes locekļiem vai citiem cilvēki, kuri ir atkarīgi no Jums. Šis laiks jums netiks apmaksāts, ja vienīgi jūsu darba līgums to paredz un jums nav jāatstrādā šis kavētais laiks. Ja jūs, ievērojot paredzētas procedūras atgriežaties darbā, bet jūsu darba devējs jūs atlaž no darba, jums būs tiesības apstrīdēt ar Employment Appeal Tribunal, un jums būs nepieciešams meklēd padomu sakarā ar to.

Jei ketinate likti namie  Lithuanian
Jūs turite teisę pasiimti nuosaikų laikotarpį nuo darbo susitvarkyti netikėtai iškilusias problemas arba nenumatytus atvejus įpainiojančius Jūsų šeimos narius arba kitus nuo Jūsų priklausančius asmenis. Šis laiko tarpas ne bus apmokamas, nebent Jūsų įdarbinimo kontrakte būtų parašyta kitaip, ir Jums nereiks jo atidirbti. Jei Jūs elgėtės pagal taisykles, bet darbdavys Jus vistiek atleido, Jūs turite teisę imtis veiksmų per Employment Appeal Tribunal.

Maternity leave
Most women employees are entitled to take time off work to have a baby. This time off is called maternity leave. It is your right to take maternity leave no matter how long you have worked for your employer. Most women have the right to take up to 52 weeks' maternity leave. This does not depend on how long you have worked for your employer.
The first 26 weeks of maternity leave are called Ordinary Maternity Leave (OML). During OML, you will still get all the same rights under your contract of employment as if you were still at work. The only exception is that you will not get your normal pay unless your contract allows for it.  You can also take an additional 26 weeks' maternity leave called Additional Maternity Leave (AML), although this may be unpaid. This makes a total of 52 weeks' maternity leave. Again, this doesn't depend on how long you have worked for your employer.

Macierzynskie  Polish
Jesli jestes w ciazy masz prawo do maciezyskiego przez okres 52 tygodni.
Platnego przez 39 tygodni. Jesli powiadomisz o tym fakcie pracodawce nie
mozerz byc za to ukarana. Pierwszy okres 26 tygodni nazywa sie Ordinary maternity Leave przez ten okres masz takie same prawa procownuka jak bys pracowala mozesz zostac w domu przez kolejne 26 tygodni na takzwanym Additional Maternity leave ale mozesz nie miec wynagrodzenia za ten okres  Po wiecej informacji zadzwon do Citizen Advice
Bureau na The Cresent tel. 99.

Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums   Latvian

Sievietēm, kas gaida ģimenes pieaugumu un strādā algotu darbu, ir tiesības uz Grūtniecības atvaļinājumu, ko sauc par Maternity Leave. Jums ir tiesības uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu neatkarīgi no tā, cik ilgi esat strādājusi pie jūsu darba devēja. Lielākajai daļai sieviešu ir tiesības ņemt līdz pat 52 nedēļām dzemdību atvaļinājumu.Pirmajās 26 nedēļas bērna kopšanas atvaļinājumu, sauc par Parasto Maternitātes Atvaļinājumu (OML). OML Laikā, jūs joprojām saņemat visas tās pašas tiesības, balstoties uz darba līgumu, it kā jūs vēl būtu darbā. Vienīgais izņēmums ir, tas ka jūs nesaņemsiet savu parasto atbilstošo algu, ja vien jūsu līgums to paredz. Jūs varat ņemt arī papildus 26 nedēļas dzemdību atvaļinājumu ko sauc par Papildu Grūtniecības un Dzemdību Atvaļinājumu (AML), lai gan tas iespējams, ka būs bezmaksas. Tas nozīmē - kopā 52 nedēļas dzemdību atvaļinājumu. Un atkal, tas nav atkarīgs no tā, cik ilgi esat strādājis pie jūsu darba devēja.

Motinystės atostogos  Lithuanian
Dauguma dirbančių moterų turi teisę susilaukti vaikelio. Šis laikotarpis kai moteris laukiasi arba augina vaiką vadinamas motinystės atostogomis (maternity leave). Ėjimas motinystės atostogų yra Jūsų teisė. Dauguma moterų turi teisę imti iki 52 savaičių motinystės atostogų ir tai nepriklauso nuo to kiek ilgai Jūs dirbote darbdaviui.
Pirmosios 26 savaitės yra vadinamos Eilinėmis Motinystės Atostogomis (Ordinary Maternity Leave).  Per šias atostogas Jums galioja lygiai tokios pat teisės kaip, kad garantuoja įdarbinimo kontraktas, kai Jūs dirbate. Vienintelis egzistuojantis skirtumas yra mažesnis užmokesčis, nebent Jūsų kontrakte parašyta kitaip. Jūs taip pat turite teisę imti papildomas 26 motinystės atostogų savaites, nepaisant, kad jos gali būti neapmokamos. Šios savaitės yra vadinamomis Papildomomis Motinystės Atostogomis. Tai sudaro iš viso 52 motinystės atostogų savaites.


Qualifications
If you have qualifications in another country, then there is a good chance these
can be compared to English qualifications. To get more advice, and for
more details contact:
National Academic Recognition Centre for the United Kingdom (UK NARIC)
ECCTIS Ltd
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham
GL50 1XP

Tel:
Fax:
E-mail:
Website: www.naric.org.uk
 


Polskie kwalifikacje  Polish
Jesli masz Polskie kwalifikacje dobrze jest aby przetlumaczyc je na
angielski. Po wiecej informacji zadzwon do UK NARIC pod nr. 0871 330
7033.
Adres
ECCTIS Ltd
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham
GL50 1XP

Tel:
Fax:
E-mail:
Website: www.naric.org.uk

Kvalifikācijas   Latvian
Ja jums citā valstī iegūtas kvalifikācijas, tad ir labas izredzes ka tās
var salīdzināt pret angļu kvalifikāciju. Lai iegūtu vairāk padomu, un
Sīkākai informācijai sazinieties ar:
National Academic Recognition centrs Apvienotā Karaliste (UK NARIC)
ECCTIS Ltd
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham
GL50 1XP

Tel:
Fakss:
E-pasts:
Website: www.naric.org.uk

Kvalifikacija  Lithuanian
Jei Jūs įgijote kvalifikaciją kitoje šalyje ji gali būti palyginta su agliškąja. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į National Academic Recognition Centre for the United Kingdom (UK NARIC) telefonu: , faksu: , rašykite laiškus elektroniniu paštu: , apsilankykite internetinėje svetainėje: www.naric.org.uk arba siųskite laiškus, apsilankykite adresu: ECCTIS Ltd, Oriel House, Oriel Road, Cheltenham, GL50 1XP

Unions
Your workplace may belong to a Union. A union can help you with legal
advice about your employers, for example, if you are being made
redundant or sacked. There will be a membership fee to join your union,
but it could help you in the future.

Związki Zawodowe  Polish
Twoje miesjce pracy moze nalerzec do Związkow Zawodowych. Zwiazki moga
pomoc ci np jesli masz problemy z pracodawca np. cie zwolnil. Jesli
chcesz przynalerzec do zwiazkow  musisz wniesc drobną opłatę  ale moga
naprawde duzo pomóc.

Arodbiedrības   Latvian
Jūsu darba vietā, iespējams ka ir iespēja iestāties arodbiedrībā. Ši asociācija var jums palīdzēt, piemēram, ja jums ir problēmas ar darba devēju, kā štatu samazināšanu vai pat atlaišanu . Ja vēlaties iestāties arodbiedrībā, tā būs par nelielu ikmēneša samaksu, bet vajadzības gadījumā ši arodbiedrība tiešām daudz var palīdzēt

Profesinės Sąjungos  Lithuanian
Jūsų įmonė gali priklausyti Profesinei Sąjungai. Profesinės Sąjungos padeda išspręsti problemas iškilusias tarp Jūsų ir darbdavio. Norint prisijungti prie Prfesinės Sąjungos Jums reikės mokėti nario mokestį, bet priklausymas sąjungai gali padėti ateityje.

MOT and tax
All cars on the road in the UK need an MOT, insurance and tax disc. You
can get MOTs from local car garages, insurance from an insurance
provider, and tax discs from the Post Office. If you do not have one or
any of these items, you can be arrested,  and fined, given points on
your drivers licence, or even have your car crushed, so it is very
important you have these.

MOT I TAX   Polish
Każdy samochod w Anglii pusi posiadac wazny MOT I TAX. MOT mozna nabyc w
lokalnym warsztacie a ubezpiecznienie w kazdej ubezpieczalni tax mozna
nabyc na Poczcie. Jesli nie masz ktorej z tych rzeczy mozesz byc
aresztowany oraz sadzony dostac punkty na prawie jazdy a samochod
zabrany.

MOT un nodokļi  Latvian
Visiem auto Lielbritanijā ir obligāta tehniskā apskate, apdrošināšana un (nodokļi) TAX. Jūs varat nokārtot MOT (tehnisko apskati) kādā no vietejām automašīnu garažam, apdrošināšanas polisi iegādāties no apdrošināšanas aģentiem, un TAX nomaksāt Pasta nodaļā. Ja jums kaut kas no augstāk minētā iztrūkst, par attiecīgo pārkāpumu, aizturēšanas gadījumā jūs var arestēt un uzlikt naudas sodu, uzlikt soda punktus Jūsu braukšnas tiešībām! Policijai ir tiesības arī konfiscēt jūsu auto un to likvidēt, tapēc ir ļoti svarīgi, lai Jums ir viss, kas pēc likuma paredzēts, lai vadītu auto UK.

Privalomoji Technikinė apžiūra ir Kelių mokestis (MOT ir Tax)  Lithuanian
Visi automobiliai vairuojami Anglijos keliuose turi būti praėję Technikinę apžiūrą (MOT), turėti draudimą ir Kelių Mokesčio diską. Technikinė apžiūra gali būti atlikta daugumoje vietinių garažų, apsidrausti automibilį galima bet kurioje draudimo kompanijoje, o Kelių mokesčio diską galima įsigyti Pašte. Jei Jus būsite pagautas neturintis bent vieno iš šių reikalaujamų dokumentų Jūs galite būti areštuotas arba nubaustas pinigine bauda, duotas atitinkamas balų skaičius arba Jūsų automobilis gali būti sunaikintas.


TV Licence
Even if you only watch TV programmes from outside the UK, you still need
a TV licence.  The TV licencing organisation will normally contact you,
and you can pay in instalments. It costs £142.50 a year for a
colour licence, and this covers all televisions in your household.

TV Licence  Polish
Nawet jesli nie posiadasz Angielskiej telewizji musisz placic Licencje
telewizyjną. List od TV Licence dostajemy automatycznie potem mozna
zaplacic za licencje. Kosztuje ona £142.50 za rok telewizji
kolorowej I pokrywa to wszystkie telewizory w twoim domu.

TV Licence   Latvian
Pat, ja Jūs skatities TV programmas, kas nāk tikai no ārpuss UK, Jums joprojām ir nepieciešama TV licence. TV licencēšanas organizācijas parasti sazināsies ar Jums. Jūs drīkstat maksāt pa daļām. TV krāsu Licence maksā gadā £142.50 (1.04.09), neatkarīgi no tā, cik televizori ir Jūsu mājās.

Televizijos Licenzija  Lithuanian
Net jei Jūs ir gyvenate už Anglijos ribų, bet žiūrite Anglijos televiziją Jūs privalote įsigyti TV licenziją. Įmonė išduodanti leidimus dažniausiai pati susisieks su Jumis. Jūs galite mokėti išsimokėtinai. Licenzija metams kainuoja 142.50 svarus ir padengia visus televizorius esančius Jūsų namuose.


Medical
If you have a medical problem that is urgent and life-threatening, call
999 for an ambulance.  If you are injured, then you need to visit an
Accident & Emergency centre, there are A&E centres in Peterborough
District Hospital and Boston  Pilgrim Hospital.

Pomoc Medyczna  Polish
Jesli masz problemy ze zdrowiem ktore zagrazaja zyciu zadzwon po nr 999
I wezwij karetke. Jesli jestes ranny odwiedz Accident & Emergency centre
cos jak polskie ambulatorium centrale A&E znajduja sie przy Peterborough
District Hospital oraz Pilgrim Hospital Boston.

Medicīna   Latvian
Ja Jums ir nepieciešma neatliekamā medicīniskā palīdzība, un esat nonācis dzīvībai bīstmā situācijā, zvaniet uz 999 un prasiet pēc Ātrās Palīdzības (ambulance). Ja esat guvis kādu ievainojumu, tad jums jāgriežas slimnīcā uz Accident & Emergency centre, centri atrodas Peterborough, Peterborough District Hospital un Bostonā, Boston  Pilgrim Hospital.

Greitoji Medicinė Pagalba  Lithuanian
Jei Jums reikalinga Greitoji Medicininė Pagalba skambinkite telefonu: 999. Jei esate sužeistas tuomet Jums reikia apsilankyti Accident&Emegency centre.  Šie centrai yra įsikūrę Rajono Ligoninėje (District Hospital) Peterbore arba Piligrimų Ligoninėje (Piligrim Hospital) Bostone.


Discrimination
If you think you are being discriminated against because of age, sexual orientation,
gender, religion, disability or race, this  a criminal offence, and is illegal.  You
don’t have to put up with discrimination, you can get help. For
more information call the Equality and Human Rights Commission, on 0845
604 6610 or via the website: www.equalityhumanrights.com


Dyskryminacja  Polish
Jesli sadzisz ze jestem dyskryminowany na tle wieku, orietacji
seksualnej, plci lub rasy. Jest to nie legalne I podlega karze. Nie
musisz zyc z dyskriminacją. Zadwon po pomoc do Equality and Human Rights
Commission czyli Organizacji Praw Człowieka pod nr. . Website: www.equalityhumanrights.com
 

Diskriminācija  Latvian
Ja Jūs domājat, ka Jums tiek diskriminētas tāpēc, vecuma, seksuālās orientācijas dēļ,
dzimuma, reliģijas, invaliditātes vai rases, tas ir noziedzīgu nodarījumu, kas savukārt ir nelegāla. Tu
nav jāsamierinās ar diskrimināciju, jūs varat saņemt palīdzību. Dēļ
vairāk informācijas pa tālruņiem līdztiesības un Cilvēktiesību komisija, 0845
604 6610 vai pa mājas lapā: www.equalityhumanrights.com

Diskriminacija   Lithuanian
Jei Jūs manote, kad buvote diskriminuojamas dėl amžiaus, lyties, rasės, seksulinės orientacijos, neįgalumo arreligijos Jūs tūrėtumėte kreiptis pagalbos, nes tai yra kriminalis nusižengimas, nelegalu.  Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Equality and Human Rights Commission telefonu: 0845
604 6610 arba apsilankykite internetinėje svetainėje www.equalityhumanrights.com

Water Taxi
Spalding is quite lucky to have its own ‘water taxi’ service, but this taxi is more a leisure boat than a tool for commuters!
Lauched in 2005, between Easter and October half term you can hop on board for a relaxing half hour cruise, which allows you to take in some of the wildlife on the river from their level.
You can catch the water taxi from behind Hills department store in the town centre, or from the West car park at Springfields, or you can book tickets at the South Holland Centre, or calling . 
Polish: 
W spaldingu mamy wodne taxi jako atrakcje turystyczna wrazenia z takiej wycieczki sa bardzo ciekawe  wodne taxi powstalo w 2005 roku plywaja od kwietnia do poznego pazdziernika  mozna zlapac taka taksowke kolo Hills department sklep w centrum spaldinga lub w springfield  biletu zarezerwoac mozna pod nr koszt od osoby to 3 funty. 
Ūdens Taxis   Latvian
Spaldingā mums ir izveidots pašiem savs "ūdens taksometra" pakalpojums, bet taksometrs ir vairāk paredzēts kā izklaides laivas, ne komunikācijas vieta ! Dibināts 2005 gadā. Taksītis kuģo no aprīļa līdz oktobra beigām, lai jūs varētu baudīt relaksējošu pusstundu, novērot dzīvo dabu un upes jaukos dabas skatus. Ūdens taksometrs uzņem pasažierus pie Hills universālveikala pilsetas centrā, vai no auto parka Springfieldā, vai arī jūs varat pasūtīt biļetes South Holland centrā vai zvanot .
Vandens Taxi  Lithuanian
Nuo Šv. Velykų iki Spalio mėnesio Spaldinge kursuoja Vandens Taxi ir ši pramoga daugiau skirta turistams.
Vadens Taxi buvo nuleistas į vandenį ir pradėjo veikti 2005 metais. Kelionė trunka pusę valandos, kurios metu Jūs galite grožėtis upe ir laukiniu jos gyventojų gyvenimu.
Vandens Taxi išvykimo vietos: Hills prekybos centras ir West Car Park Springfielde. Bilietus galima įsigyti South Holland Centre arba paskambinus telefonu:
Choosing a college or sixth-form
If you’re 16 then you’re probably looking to find something to do next year. You’ve got 4 main choices: college, sixth-form, an apprenticeship or employment.
Colleges offer a wide range of courses in subjects from hairdressing to engineering, with lots of hands on work.
Sixth-forms mostly offer A-levels, similar to GCSEs, but harder, and with exams at the end.
An apprenticeship involves a job and training at college together, with a qualification at the end.
Or, of course you can get a job, but today many jobs require extra qualifications.

Polish:
wybierajac college lub nauke typu six form
jesli masz 16 lat masz 4 opcje nauki do wyboru college six form apprencienship lub prace
college oferuje zawod jak szkola zawodowa zawody sa rozne od fryzjera po inzyniera
six form oferuje a level egzamin jak matura czyli GCSE lecz jest to juz wyzszy pozom nauczania czyli nie dla kazdego  apprenciership oferuje staz i nauke w collegu razem na koncu uzyskujemy odpowiedznie kwalifikacje.
jesli nie chcesz kontynuowac nauki moesz isc.

Koledžas Izvēle vai 6.forma   Latvian
Ja Jūs esat 16 gadus vecs tad Jūs, iespējams, cenšaties atrast ko darīsiet nākamajā mācību gadā. Jums ir 4 galvenā izvēles: Koledža, 6.forma, macekļa vieta vai iet strādāt.Koledžas piedāvā plašu kursu klāstu no friziera līdz pat inženierim, ar lielām darba iespējām. 6.formas galvenokārt piedavā A-līmeni, līdzīgi GCSEs, bet grūtāk, un ar eksāmeniem nobeigumā. Mācekļa studijas saistītas ar darbu un macibām koledža, beigās iegūstot kvalifikacijas. Vai arī, protams, varat iet strādāt, bet šodien daudzās darba vietās ir nepieciešamas papildus kvalifikācijas.

Renkantis koledžą arba sixth-form  Lithuanian
Jei Tau 16 metų tu tikriausiai jau galvoji ka veiksi kitais metais. Tu turi keturis pasirinkimus: koledžas, sixth-form, apprenticeship (profesinė mokykla) arba darbas.
Koledžai siūlo daugybę kursų pagrįstų praktika nuo palukų kirpimo iki inžinieriavimo.
Sixth-forms dažniausiai siūlo A lygį, panašų į GCSE, bet daug sunkesnį ir gale kursų egzaminai.
Profesinė mokykla derina studento darbą ir apmokymus koledže. Kursų pabaigoje suteikiama kvalifikacija.
Ir žinoma, Tu gali ieškotis darbo, bet dauguma darbo vietų reikalauja kvalifikacijos.
Finding a dentist
There are many NHS dentists in the area, but you probably need to join a waiting list to get a place. For more information on how to get a dentist, find a dentist and ring them to see if you can get on their list. You may need to try several dentists.
Alternately you can go to a private dentist, and pay completely for your dental treatment. Many nhs dentists also offer a private service.
Znalezienie dentysty   Polish
W naszym regionie jest wielu dentystow podlegajacych pod NHS ale trzeba zapisac sie na liste oczekujacych aby zapisac sie do dentysty. Aby zdobyc wiecej informacji jak miec swojego dentyste znajdze jakas klinike dentystyczna i spytajcie czy mozecie sie tam zapisac.
Alternatywa moze byc dentysta prywatny gdzie trzeba placic za wizyte. Rozwizaniem jest karta NHS jesli sie o nia postraracie nie placice za wizyte jesli pokazecie to karte.
Meklejot zobārstu   Latvian
Šaja apgabalā ir daudz NHS zobarstu, bet jums, iespejams būs japiesakās rindā, lai iegūtu vietu. Vaiāk informācijas par to, kā atrast zobārstu, uzmeklējiet tuvākos zobārstniecības centrus un sazvaniet tos, vaicājiet vai viņiem ir vietas. Jums iespējams būs nepieciešams apvaicāties vairākās zobārsniecības iestādēs, kamēr atradīsiet brīvu vietu. Alternatīvi jūs varat pāriet uz zobārstu privātpraksi, tur gan jums būs jāmksā pilna cena par ārstēšanu. Daudziem NHS zobārstiem ir arī privātajās prakses.
Ieškant stomatologo  Lithuanian
Mūsų regione dirba daugybė NHS stomatologų, tačiau dėl didelio pacientų skaičiaus Jums gali reikėti laukti eilėse. Alternatyva, užsiregistruoti pas privatų stomatologą ir mokėti už visas suteikiamas paslaugas. Dauguma NHS stomotologų siūlo privatų gydymą taip pat.

Pass Plus
Lincolnshire Road Safety Partnership offer the Pass Plus scheme to young people who have passed their test in the last six months. The course costs £40, but you will get this refunded on completing the course! It involves a half-day theory session and then the Pass Plus practical drive with an ADI.
To find out about the next workshop call the Partnership on .
--
Pass Plus   Polish
Lincolnshire Road Partership oferuje kurs Pass Plus kierowany do osob ktore zdaly testy na prawo jazdy i je otrzymaly w ciagu 6 miesecy od daty zdania egzaminu moga zdac kurs pass plus kurs kosztuje 40 ktore otrzymacie zpowrotem po zdaniu testu . kurs skalda sie z  sesji testu teoretycznego a wiec informacje na temat jazdy tra to pol dnia druga polowa dnia to test praktyczny kiedy jezdzce z wyklwalifikowanym instruktorem . jesli zdacie insurance moze byc naprawde duzo tanszy . po wiecej informacji zadzwon pod nr .
Pass Plus   Latvian
Lincolnshire Ceļu Satiksmes Drošības sabiedrība piedāvā Pass Plus programmu jauniešiem, kuri ir nokārtojuši savu Braukšanas Testu pēdējo sešu mēnešu laikā. Kursa izmaksa ir £ 40 un to veiksmīgi beidzot saņemsiet šo summu atpakļ! Tā ietvarā ir vienas dienas kurss: puse dienas - teorija un otra dienas puse  Pass Plus praktiskās nodarbības (braukšnā)ar ADI. Lai uzzinātu vairāk par nškamo semināru zvaniet uz .
Pass Plus  Lithuanian
Lincolnshire Road Safety Partnership siūlo Pass Plus programą jaunimui, kurie išlaikė vairavimo egzaminą per paskutinius šešis mėnesius. Kursų kaina 40 svarų, bet pinigai grąžinami pabaigus programą. Ši programa susideda iš teorinės dalies trunkančios pusę dienos ir Pass Plus praktinio vairavimo su ADI.Dėl išsamesnės informacijos kreptis į Partnership telefonu: .
The NHS are going to be offering Swine Flu vaccinations to people considered to be most at risk of infection. From Monday, vaccines will be available to people with Heart Disease, diabetes, asthma, kidney disease or those with immune system related diseases. At this stage the NHS have said that patients do not need to do anything as those in need of the vaccine will be contacted.
Polish
NHS zaczyna szczepienia na swinska grype dla ludzi najbardziej zagrozonych infekcja. Szczepienia zaczynaja sie w Poniedzialek najpierw szczepieni beda astmatycy ludzie z problemami z sercem cukrzycy ludzie z problemami z nerkami lub z obnizona odpornoscia. Pacjeci nie musza nic robic NHS zkantaktuje sie z nimi
Latvian
NHS plāno piedāvāt Swine Flu vakcīnas cilvekiem ar visaugstākās inficēšanās riska pakāpi. No pirmdienas vakcīna būs pieejama cilvekiem kam veselības stāvoklis saistits ar sirds slimībām, diabētu, astmas slimniekiem, personām ar nieru darbības traucejumiem vai ar imūnās sistēmas slimībam,. Šaja gadījumā NHS paši sazināsies ar pacientiem, kam nepieciešama vakcina.

Lithuanian
NHS ketina siūlyti vakciną gyventojams nuo Kiaulių gripo, kuriems gręsia didžiausia rizika užsikrėsti. Nuo Pirmadienio vakcina bus siūloma žmonėms sergantiems diabetu, astma, inkstų ir širdies ligomis arba tiems kurių ligos susijusios su imunine sistema.
NHS akcentuoja, kad patiems žmonėms nereikia daryti nieko. Su pacientais kuriems vakcina yra būtina bus susisiekta.
---
Basic English Language Classes for the beginners
“Spalding International” group has organised Basic English Language Classes for beginners. Classes are held at the Gleed’s Girls Technology College in Spalding every Monday, Tuesday and Thursday from 19.00 till 21.00.
For more information please contact Alona Tirzite on  
Polish
Grupa Spalding International organizuje klasy nauki angielskiego. Lekcje odbywaja sie w Gleed Girls technology college w spaldingu w kazdy poniedzialek wtorek i czwartek od 19.00 do 21.00. Po wiecej informacji skontaktuj sie z Alona Tirzite pos nr .  
Latvian


Angļu valodas pamatkursi iesācējiem
"Spalding International" grupa organizē Angļu valodas pamatkursus iesācējiem .Nodarbības notiek Gleed's Girls tehnoloģijas koledža Spaldingā katru pirmdienu, otrdienu un ceturtdienu no 19,00 lidz 21,00. Lai uzzinātu vairāk informācijas, lūdzu sazināties ar Aļonu Tirzīti

Lithuanian
“Spalding International” grupė organizuoja Anglų kalbos pagrindų pamokas pradedantiesiems. Pamokos vyksta Spaldingo Gleed’s Girls Technology koledže kiekvieną Pirmadienį, Antradienį ir Ketvirtadienį nuo 19.00 iki 21.00 valandos.
Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Aloną Tirzitę telefonu:   

Let’s meet and learn another language!! Would you like to learn some phrases in Polish, Latvian, Lithuanian, Russian, Portuguese, English and other languages? Or would you like to improve your English? It is a great opportunity to share/ exchange language knowledge. The best way of learning another language is by speaking it.
Where: At Spalding Library, Victoria Street, Spalding, PE11 1EA 
When: Every 1st Wednesday of each month, 7 - 9pm

Polish
Jesli chcesz nauczyc sie innego jezyka np .  Polskiego litewskiego lotewskiego rosyjskiego portugalskiego angielskiego. lub chcesz poprawic swoj angielskich zaisz sie do grupy dyskusyjnej.
Zajecia odbywaja sie w Spalding library czyli bibliotece na Victoria Street
Kiedy w kazda 1 srode kazdego miesaca od 19 do 21.

Latvian
Satiksimies un mācīsimies valodas!
Vai vēlaties iemācīties dažas frazes poļu, latviešu, lietuviešu, krievu, portugāļu, angļu un citās valodās? Vai jūs gribat uzlabot savas angļu valodas zināšnas? Pie mums ir lieliska iespēja dalīties / apmainīties valodas zinašanās. Labākais veids kā mācīties citas valodas, ir runāt ar cittautiešiem.
Kur: Spaldingas bibliotēka, Victoria Street, Spalding, PE11 1EA
Kad: Katru 1. trešdienu ik mēnesi, 7.00 – 9.00 vakrā.

Lithuanian
Susitikime ir mokykimės kitų kalbų!
Ar norėtum išmokti pasakyti bent keletą frazių lenkų, latvių, lietuvių, rusų, portugalų, anglų ir kitomis kalbomis? O galbūt norėtum pagerinti savo anglų kalbos žinias? Tai puiki galimybė pasidalinti žiniomis. Geriausias būdas mokytis kitų kalbų yra kalbejimas jomis.
Kur: Spaldingo bibliotekoje, Victoria Street, Spalding, PE11 1EA
Kada: kiekvieną pirmąjį mėnesio Trečiadienį nuo 19 iki 21 valandos.

British army
Generally, you can join the British army if you become a british citizen, and take a citizenship test. For some posts, you may have to have resided in the UK for 5 years or more.
Armia Brytyjska    Polish
Jesli chcieli bysce wstapic do armi brytyjskiej lub pracowac w armii Musice miec brytyjskie obywatelstwo i przejsc testy na obywatelstwo. Mozna takze starac sie wstapic do armi po 5 latach pobytu w Anglii.
Britu armija   Latvian
Praktiski, jūs varat iestāties Britu Armijā, ja jūs klūstat Lielbritānijas pilsonis, un noliekat pilsonības testu. Lai to izdarītu jums ir jānodzīvo Apvienotajā Karalistē vismaz 5 gadus.
Armija  Lithuanian
Jūs galite įstoti į Didžiosios Britanijos armiją, bet pirmiausiai turite tapti Didžiosios Britanijos piliečiu ir išlaikyti pilietybės testą. Pretenduojant į keletą postų Jūms reikėtų būti išgyvenus penkis ar daugiau metų Jungtinėje Karalystėje.

Bonfire night
By tradition, on 5th November all across Britain, people celebrate bonfire night. This celebrates a plot by Guy Fawkes in 1605 to blow up the Houses of Parliament. The plot failed, and every year people hold bonfires with a ‘guy’ scarecrow, representing Guy Fawkes, to celebrate. Nowadays, firework displays are often held too.

Noc Bonfire  Polish
Tradycja w Anglii jest iz 5 listopada ludzie swietuja noc bonfire. To swieto na czesc nie udanego planu Guy Fawkesa ktory w 1605 probowal obalic Angielskiego krola. Na to czesc co roku palony jest starch na wroble symbolizujacy nie doszlego morderce krola. Rowniez puszczane sa fajerwerki. 
Bonfire night ( Ugunskuru nakts)  Latvian
5.Novembrī pēc tradīcijas visā Anglijā tiek svinēta Bonfire night. 1605. gadā Guy Fawkes rīkoja sazvērestību pret Anglijas Karali. Sazvērestība neizdevās, bet kopš tās dienas katru gadu cilveki kurina ugunskurus ar ‘gay’ scarecrow ,kas pārstāv Guy Fawkes un atzīmē šo dienu. Mūsdienās, bieži vien, šim pasākumam par godu arī notiek uguņošna.
Bonfire night (Laužų naktis)  Lithuanian
Lapkričio 5 dieną visoje Didžiojoje Britanijoje yra švenčiama Bonfire night (Laužų naktis). Ši šventė mini Guy Fawkes 1605 metais inicijuotą sąmokslą susprogdinti Parlamento Rūmus. Sąmokslas nebuvo įgyvendintas ir nuo tada kiekvienais metais šią dieną žmonės kuria laužus ir degina Guy Fawkes primenančią baidyklę. Šiais laikais žmonės dažniau leidžia fejerverkus, nei degina baidyklę.
Tax refund
If you have been paying tax on your income, it may be that you have overpaid tax. If so, you may be entitled to a tax refund. You will need your p45 and p60 forms to apply, and evidence you have overpaid. Visit http://www.hmrc.gov.uk/incometax/refund-reclaim.htm to find out more.
Tax Refund Polish
Co szesc lat pracy w Angli przysluguje ci zwrot podatku jesli zaplaciles za duzo co jest pewne aby uzyskac podatk trzeba wypelnic aplikacje p45 i p60 i poinformowac urzad jak duzo zaplaciles podatku ktory chcesz aby ci zwrocono po wiecej informacji odwiedz http://www.hmrc.gov.uk/incometax/refund-reclaim.htm
Nodokļu atgriešana.   Latvian
Ja esat maksājuši nodokļus no saviem ienākumiem, varētu gadīties, ka jūs esat pat pārmaksājuši nodokli. Ja tā, tad jums varētu būt tiesības uz jūsu nodokļu atmaksu. Jums būs nepieciešama P45 un P60 veidlapas kā pieradijumus, no kā jums aprēķinās vai jums ir parmaksāts nodoklis. Vairāk informācijas http://www.hmrc.gov.uk/incometax/refund-reclaim.htm
Mokesčių susigrąžinimas  Lithuanian
Jei Jūs mokėjote mokesčius nuo uždarbio, gali būtų, kad Jūs permokėjote mokečius. Jei permokėjote Jūs turite teisę juos susigrąžinti. Norint susigražinti mokečius Jums reikės Jūsų p45 ir p60 formų bei kitų įrodymų patvirtinančių permokėjimą. Detalesnės informacijos ieškokite internetinėje svetainėje http://www.hmrc.gov.uk/incometax/refund-reclaim.htm
Employee registration
When you get a job in the uk, you will need to let the Inland Revenue know, by filling in a registration form  this may be provided by your employer. You will also get a form when you leave your job, and you must also tell the inland revenue whenever there is a change in your work or circumstances.
Rejestracja zatrudnienia   Polish
Kiedy podejmujesz prace w Anglii musisz poinformowac o tym fakcie Inland Revenue wypelniajac forme rejestracyjna ktora da ci pracodawca. \takrze kiedy bedziesz odchodzil z pracy dostaniesz forme do wypelnienia musisz poinformowac o tym revenue takze w przypadko zmiany pracy wniosek potwierdzajacy zatrudnienie trzeba skladac co 12 miesecy ale najczescej robi to wasz pracodawca. 
Strādnieku  registrācija   Latvian
Ja esat sācis strādāt Anglijā, jums ir jāziņo Inland Revenue, aizpildot registrācijas veidlapu, to var nodrošinat darba devejs. Tāpat arī jums ir jāziņo Inland Revenue, ja jūs aizejat no darba, vai arī ir notikusi ģimenes apstākļu maiņa .

Tarnautojo registracija  Lithuanian
Įsidarbinus Jungtinėje Karalystėje Jūs privalote informuoti Inland Revenue užpildydamas registracijos formą, kurią darbdavys tūrėtų Jums duoti. Jūs taip pat gausite formą, kai nuspręsite išeiti iš darbo. Jūs privalote informuoti Inland Revenue apie bet kokius pasikeitimus susijusius su Jūsų darbo vieta bei kitas aplinkybes.